Styrelsen

På senaste årsmötet valdes följande styrelse Martin Bengtsson – Ordförande Johan Österberg – Vice Ordförande Ronnie Stenlund – Sekreterare Majken Widmark – Kassör Emmy Halvarsson – Ledamot Moa Sundqvist – Suppleant Alma Lindström – Suppleant Till revisorer valdes Tomas Bredin Tomas Nordenstam Revisorssuppleant: Maria Eriksson Till valkommittén valdes Petter Hedenström-sammankallande Ida Bramsäter