Styrelsen

På senaste årsmötet valdes följande styrelse
Martin Bengtsson – Ordförande
Johan Österberg – Vice Ordförande
Ronnie Stenlund – Sekreterare
Majken Widmark – Kassör
Emmy Halvarsson – Ledamot
Moa Sundqvist – Suppleant
Alma Lindström – Suppleant

Till revisorer valdes
Tomas Bredin
Tomas Nordenstam
Revisorssuppleant: Maria Eriksson

Till valkommittén valdes
Petter Hedenström-sammankallande
Ida Bramsäter

Öppettider/telefontider
Tisdag – torsdag 10-16.30
Avvikelser och möten förekommer

076 – 801 08 58
(beakta telefontiderna)

kansli[at]kfumskelleftea.se

Kansliet finns på markplan i Folkparkens lokaler. Ingång mitt emot Skellefteå Kraft Arena.