Styrelsen 2019

Styrelsen
Peter Nilsson – Ordförande
Benedikt Neyses – Vice Ordförande
Ronnie Stenlund – Sekreterare
Cecilia Holmgren – Kassör
Marie Hartwig – Ledamot
Johan Österberg – Suppleant

Revisorer 
Lisa Hedenström
Petter Hedenström
Revisorssuppleant: Maria Eriksson

Valkommittén
Petter Hedenström
Adam Lundström

Öppettider
Tisdag – torsdag 10-16.30
Avvikelser och möten förekommer

0910-108 58

kansli[at]kfumskelleftea.se

Kansliet finns på markplan i Folkparkens lokaler. Ingång mitt emot Skellefteå Kraft Arena.