Styrelsen 2019

Styrelsen
Peter Nilsson – Ordförande
Benedikt Neyses – Vice Ordförande
Ronnie Stenlund – Sekreterare
Cecilia Holmgren – Kassör
Marie Hartwig – Ledamot
Johan Österberg – Suppleant

Revisorer 
Lisa Hedenström
Petter Hedenström
Revisorssuppleant: Maria Eriksson

Valkommittén
Petter Hedenström
Adam Lundström

Kansliet kommer att flytta upp till Skellefteå Kraft Arena under hösten.

kansli(at)kfumskelleftea.se