Sommarverksamhet

KFUM Skellefteå har två läger under somrarna, det ena är ett dagläger från måndag till fredag som avslutas med en övernattning mellan torsdag och fredag. Det andra är ett övernattningsläger tisdag till torsdag på Falkberget.

Dessa läger stöds av Åke Wiberg Siftelse, Ekmansstiftelserna, Kronprinsessans Margarethas Minnesfond, Ulf Lundahls Minnesfond, Kungliga Sällskapet Pro Patria, Åhléns Stiftelsen, Helge Ax:son Johnsons Stiftelse, Stiftelsen Ragnhild och Einar Lundströms Minne samt Svenska Klätterförbundet.

Kansliet kommer att flytta upp till Skellefteå Kraft Arena under hösten.

kansli(at)kfumskelleftea.se