Kontakt

Besöksadress
Mossgatan 28
931 70 Skellefteå

Kansliet finns på markplan i Folkparkens lokaler. Ingång mitt emot Skellefteå Kraft Arena.

Personal
Dan Bramsäter

Öppettider/telefontider
Tisdag – torsdag 10-16.30
Avvikelser och möten förekommer

Telefon
076 – 801 08 58 (beakta öppettiderna)

E-post
kansli[at]kfumskelleftea.se

Öppettider/telefontider
Tisdag – torsdag 10-16.30
Avvikelser och möten förekommer

076 – 801 08 58
(beakta telefontiderna)

kansli[at]kfumskelleftea.se

Kansliet finns på markplan i Folkparkens lokaler. Ingång mitt emot Skellefteå Kraft Arena.