Barn- och ungdomsklättring

I klättring får man mångsidig träning. Både styrka, uthållighet, koordination och rörlighet sätts på prov. Utöver detta så utmanas man även att lösa problem på vägen upp mot toppen.

KFUM i Skellefteå bedriver barn- och ungdomsverksamhet inom klättring där vi i dagsläget har ca 85 barn.
Åldersgränsen för att börja klättra är 10 år,  gäller från det år barnet fyller 10 år.

…vi får förfrågningar om yngre barn kan börja i klättergrupperna, Tyvärr Nej!
…anmälan via e-post tas ej emot.

Att hjälpa till att städa i boulderrummet en alternativt två gånger per termin och klättergrupp är från och med nu obligatoriskt. Vid schemaläggning av grupperna kommer städtillfället för varje grupp att bokas in för terminen.

Föräldrar med barn som är 12 år och yngre måste genomgå en föräldrautbildning. Detta innebär att varje barn måste ha en förälder mig sig vid varje tillfälle som säkrar sitt barn så att ledarna kan utbilda och leda barnen på ett pedagogiskt sätt. Alla föräldrar som ansluter sina barn till en grupp får denna utbildning kostnadsfritt av KFUM. Läs mer via denna länk Föräldrautbildning.

Föräldrautbildningen hålls vid klätterväggen i Skellefteå Kraft Arena.

Här kan du lämna en intresse förfrågan

Inför varje ny termin ska en ny intresseförfrågan lämnas in.
Skulle man inte få en plats i någon klättergrupp så ombeds ni att lämna en ny Intresseförfrågan om intresse fortfarande finns.
Tidigare intresseförfrågningar från föregående termin raderas på grund av GDPR.

Anmälan klättring Hösten 2020
Ni som lämnat intresseförfrågan kommer att få utskick inför vårens termin att ni kan anmäla Er.
Antalet platser som ni kan anmäla Er till varierar fån termin till termin. Vi har sett en trend och det är att de flesta fortsätter att klättra flera terminen vilket gör att antalet nya platser är begränsade inför varje ny termin.

Information
Deltagare: 12 barn/grupp.
Tidsåtgång: 12 tillfällen á 1 timme.

Pris 1 175 kr/barn och termin. Då ingår medlemskap i KFUM Skellefteå för barnet.
Deltagaravgiften betalas med kort och betalningen bekräftar Er plats i gruppen. (Glöm inte att ta bort eventuell spärr för Internetköp)

Utrustning: Ta med kläder att klättra i. Övrig utrustning finns att tillgå.
Mål: Att ha riktigt kul och lära sig klättra.
Förkunskapskrav: Föräldrautbildning för föräldrar med barn under 12 år. Läs ovan.

Klättra utanför ledarledda träningar går att göra genom att man köper ett passerkort eller tagg så man kommer ned till väggen eller in i boulderrummet. Att köpa ett passerkort eller tagg kostar 200 kr i deposition utöver deltagaravgiften samt 150 kr per termin. Dessa finns på kansliet. För att dessa ska fungera under sommaren ska sommarkort köpas och kostar 400 kr.

 

Kansliet kommer att flytta upp till Skellefteå Kraft Arena under hösten.

kansli(at)kfumskelleftea.se