Barn- och ungdomsklättring

I klättring får man mångsidig träning. Både styrka, uthållighet, koordination och rörlighet sätts på prov. Utöver detta så utmanas man även att lösa problem på vägen upp mot toppen.

KFUM i Skellefteå bedriver barn- och ungdomsverksamhet inom klättring där vi i dagsläget har ca 85 barn.
Vi har barn och ungdomsgrupper  från 8 år och uppåt. Åldersgränsen gäller från det år barnet fyller 8 år.

…vi får förfrågningar om yngre barn kan börja i klättergrupperna, Tyvärr Nej!

Att hjälpa till att städa i boulderrummet en alternativt två gånger per termin och klättergrupp är från och med nu obligatoriskt. Vid schemaläggning av grupperna kommer städtillfället för varje grupp att bokas in för terminen.

Föräldrar med barn som är 12 år och yngre måste genomgå en föräldrautbildning. Detta innebär att varje barn måste ha en förälder mig sig vid varje tillfälle som säkrar sitt barn så att ledarna kan utbilda och leda barnen på ett pedagogiskt sätt. Alla föräldrar som ansluter sina barn till en grupp får denna utbildning kostnadsfritt av KFUM. Läs mer via denna länk Föräldrautbildning.

Lämna intresseförfrågan så kontaktas ni när man kan anmäla sig!
Intresseförfrågan barn och ungdomsklättring
Omsättningen av barn i våra klättergruppen är såpass låg, vilket medför att få en plats kan ta flera terminer.

Anmälan klättring våren 2019
Ni som lämnat intresseförfrågan kommer att få utskick innan jul ni kan anmäla Er.
Antalet platser som ni kan anmäla Er till varierar fån termin till termin. Vi har sett en trend och det är att de flesta fortsätter att klättra flera terminen vilket gör att antalet nya platser är begränsade inför varje ny termin.

Information
Deltagare: 12 barn/grupp.
Tidsåtgång: 12 tillfällen á 1 timme.

Pris 1 100 kr/barn och termin. Då ingår medlemskap i KFUM Skellefteå för barnet (Tävlingsgruppen 1 250 kr).
Deltagaravgiften betalas med kort och betalningen bekräftar Er plats i gruppen. (Glöm inte att ta bort eventuell spärr för Internetköp)

Utrustning: Ta med kläder att klättra i. Övrig utrustning ingår.
Mål: Att ha riktigt kul och lära sig klättra.
Förkunskapskrav: Föräldrautbildning för föräldrar med barn under 12 år. Läs ovan.

Klättra utanför ledarledda träningar går att göra genom att man köper ett passerkort eller tagg så man kommer ned till väggen eller in i boulderrummet. Att köpa ett passerkort eller tagg kostar 200 kr i deposition utöver deltagaravgiften. Dessa finns på kansliet. För att dessa ska fungera under sommaren ska sommarkort köpas och kostar 400 kr.

 

Öppettider/telefontider
Tisdag – torsdag 10-16.30
Avvikelser och möten förekommer

076 – 801 08 58
(beakta telefontiderna)

kansli[at]kfumskelleftea.se

Kansliet finns på markplan i Folkparkens lokaler. Ingång mitt emot Skellefteå Kraft Arena.